Your Cart
Close
กลับหน้าหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน


*วันที่มาลงทะเบียนที่สนามแข่ง ผู้แข่งขันจะต้องนำ บัตรประชาชนตัวจริง และ รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว มาด้วย

**หากทีมงานโทรไปยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันและผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่รับสายหรือไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องโทรกลับมายืนยันที่เบอร์ 02-203-1075-6 ต่อ 12, 02-203-1310 ต่อ 12 หากไม่โทรกลับจะถือว่าสละสิทธิ์ (ผู้เข้าแข่งขันสามารถโทรมายืนยันการเข้าแข่งขันได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. )